เชิญร่วมงานประวัติศาสตร์เสวนา “เสรีภาพในงานวิชาการประวัติศาสตร์ฯ”

ประวัติศาสตร์เสวนา เชิญร่วมเสวนาหัวข้อ

“เสรีภาพในงานวิชาการประวัติศาสตร์ ข้อหาหมิ่นประมาท และละเมิดความเชื่อความศรัทธาของสาธารณชน: กรณีศึกษาผลงานวิจัยเรื่องการเมืองในอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารีและภาพลักษณ์ของปรีดี พนมยงค์”

นำเสวนา: กาญจนี ละอองศรี
               สายพิณ แก้วงามประเสริฐ
ดร. ฐาปนันท์ นิพิฏฐกุล
ธำรงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต์
ฉลอง สุนทราวาณิชย์

จันทร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2550 เวลา 13.00-15.30 น.
ห้อง 707 อาคารบรมราชกุมารี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ติดต่อสอบถาม ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โทร. 0-2218-4672
ฟรี ไม่มีค่าลงทะเบียน