ใบแถลงข่าว“ชุมนุมต้านเผด็จการทหารและระเบิดการเมือง : เผด็จการทหารต้องออกไป! เลือกตั้งทันที”

ใบแถลงข่าว
“ชุมนุมต้านเผด็จการทหารและระเบิดการเมือง
 เผด็จการทหารต้องออกไป! เลือกตั้งทันที”


ใบแถลงข่าว
“ชุมนุมต้านเผด็จการทหารและระเบิดการเมือง : เผด็จการทหารต้องออกไป! เลือกตั้งทันที”


นับเป็นเวลาเกือบสี่เดือนแล้ว ที่ประเทศไทยต้องตกอยู่ภายใต้อำนาจการปกครองที่ไม่ชอบธรรมของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ รัฐบาลที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้ง สภาร่างทรงเผด็จการ และสภาร่างรัฐธรรมมนูญที่เป็นตรายางให้กับเผด็จการ
หลังจากการรัฐประหารเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2549 คณะเผด็จการทหาร-ตำรวจ ได้ฉีกรัฐธรรมนูญฉบับ2540 ล้มระบอบประชาธิปไตย ทำลายหลักการที่สำคัญที่สุดของประชาธิปไตยที่ว่าอำนาจอธิปไตยเป็นของประชาชน รวมทั้งได้เผยธาตุแท้ของความเป็นเผด็จการทหาร-ตำรวจมาอย่างต่อเนื่อง นับตั้งแต่การตระบัดสัตย์ว่าจะคืนอำนาจให้ประชาชนภายในสองสัปดาห์หลังการรัฐประหาร รวมทั้งแสวงหาผลประโยชน์ ตบทรัพย์แผ่นดินโดยแต่งตั้งพวกพ้องตนเข้าไปเป็นบอร์ดของรัฐวิสาหกิจต่างๆ และลิดรอนสิทธิเสรีภาพของประชาชนและสื่อมวลชน ดังที่ปรากฎต่อสาธารณะในปัจจุบัน
คณะเผด็จการทหาร-ตำรวจ ยังใช้อำนาจอธรรมแต่งตั้งคณะรัฐบาล สภานิติบัญญัติแห่งชาติ และตรารัฐธรรมนูญฉบับเผด็จการขึ้นมาใช้ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อที่จะร่างรัฐธรรมนูญที่มีแนวโน้มจะเพิ่มอำนาจทหาร สถาปนาระบอบอำมาตยาธิปไตย ดังเช่นที่มีข้อเสนอจากนักวิชาการสมุนเผด็จการที่เสนอว่านายกรัฐมนตรีอาจไม่ต้องมาจากการเลือกตั้ง
นอกจากนี้ภายใต้การบริหารประเทศของรัฐบาลที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้ง ได้สะท้อนให้เห็นถึง ความอ่อนแอและไร้ประสิทธิภาพของการบริหารประเทศดังที่เห็นได้ชัดเจนในกรณีของการดำเนินนโยบายทางเศรษฐกิจที่ผิดพลาด และเหตุการณ์ระเบิดกลางเมืองที่แสดงให้เห็นว่า รัฐบาลปัจจุบันไม่สามารถที่จะรับผิดชอบ ปกป้องชีวิตและความปลอดภัยให้แก่ประชาชนได้ ซ้ำร้ายกว่านั้นมีแนวโน้มว่า คณะเผด็จการทหาร-ตำรวจจะฉวยโอกาสจากสภาวะความไม่ปกติของสถานการณ์ ปัจจุบัน ยืดอายุการครองอำนาจของตน ด้วยความพยายามที่จะรวมศูนย์อำนาจ และใช้อำนาจอย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดซึ่งจะซ้ำเติมวิกฤตการณ์เศรษฐกิจ สังคม และสร้างความหายนะให้แก่ประเทศและประชาชนจนเกินที่จะแก้ไขได้

“เครือข่าย 19 กันยา ต้านรัฐประหาร” เห็นว่าทางออกในการแก้วิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน มีทางออกเดียวเท่านั้น คือ การจัดให้มีการเลือกตั้งทันที เนื่องจากสาเหตุของปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นนั้น มาจากคณะเผด็จการทหาร- ตำรวจนั่นเอง

“เครือข่าย 19 กันยา ต้านรัฐประหาร” จึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนที่รักในประชาธิปไตย และรักในสันติ ร่วมชุมนุมและเดินขบวนไปหน้ากองทัพบกในวันอาทิตย์ที่ 21 มกราคมนี้ เพื่อต้านทหารและระเบิดการเมืองและแสดงออกถึงเจตนารมณ์ของประชาชนที่ต้องการให้มีการเลือกตั้งทันทีเพื่อยุติปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและอนาคต ตามกำหนดการดังต่อไปนี้
16.00 น. เปิดเวทีปราศัยที่สนามหลวง สลับด้วยการแสดงนตรีและการอ่านบทกวี
18.00 น. ตั้งขบวนและเคลื่อนขบวนไปตามถนนราชดำเนิน ผ่านอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย มุ่งหน้าสู่กองทัพบก
19.00 น. ถึงหน้ากองทัพบก/ปราศัยและทำกิจกรรมทางารเมืองต่อ
20.00 น. ปิดเวที

อธิปไตยต้องเป็นของประชาชน
เครือข่าย 19 กันยา ต้านรัฐประหาร

หมายเหตุ
ในวันศุกร์ที่ 19 มกราคม นี้ “เครือข่าย 19 กันยา ต้านรัฐประหาร” จะไปรณรงค์บริเวณอาคารซีพี ทาวเวอร์ โดยจะแจกใบปลิวต่อประชาชนในช่วงเที่ยงระหว่างเวลา 11.30 น.-13.00 น. และจะเปิดปราศัยในช่วงเย็นระหว่างเวลา 16.30 น.-19.30 น.