แถลงการณ์อื่นๆ

แถลงการณ์ คณะกรรมการรณรงค์เพื่อการปฏิรูปสื่อ(คปส):”เรียกร้องสังคมไทยต้าน คมช หยุดคุกคามเสรีภาพ”

แถลงการณ์ คณะกรรมการรณรงค์เพื่อการปฏิรูปสื่อ (คปส) แถลงการณ์ คณะกรรมการรณรงค์เพื่อการปฏิรูปสื่อ

Read More »

แถลงการณ์สมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชน(สสส.) เรื่อง:การคุกคามสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและเสรีภาพของสื่อมวลชน

แถลงการณ์สมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชน(สสส.) เรื่อง:การคุกคามสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและเสรีภาพของสื่อมวลชน  แถลงการณ์สมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชน(สสส.):เรื่อง การคุกคามสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและเสรีภาพของสื่อมวลชน ตามที่ปรากฏเป็นข่าวในสื่อมวลชน

Read More »

แถลงการณ์สมัชชาคนจน:หยุด!“รัฐทหาร”ข่มขู่คุกคามคนจน

แถลงการณ์สมัชชาคนจน:หยุด!“รัฐทหาร”ข่มขู่คุกคามคนจน แถลงการณ์สมัชชาคนจน หยุด!“รัฐทหาร”การข่มขู่คุกคามคนจน คืนสิทธิ พื้นที่การเมือง

Read More »