แถลงการณ์ประณาม คมช.กรณีข่มขู่บังคับการเสนอข่าวของสถานีโทรทัศน์และวิทยุ

แถลงการณ์
ประณาม คมช.กรณีข่มขู่บังคับการเสนอข่าวของสถานีโทรทัศน์และวิทยุ


แถลงการณ์
ประณาม คมช.กรณีข่มขู่บังคับการเสนอข่าวของสถานีโทรทัศน์และวิทยุ

ตามที่ คณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ(คมช.) โดย พล.อ.วินัย ภัททิยะกุล เลขาธิการ คมช. พล.อ.สพรั่ง กัลยาณมิตร ผู้ช่วยเลขาธิการ คมช. และ พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา ผู้ช่วยเลขาธิการ คมช. ได้เชิญผู้บริหารสถานีโทรทัศน์ทุกช่อง สถานีวิทยุ รวมทั้งสถานีวิทยุชุมชน เข้าพบเมื่อ 10 มกราคม 2549 เพื่อข่มขู่บังคับมิให้นำเสนอแถลงการณ์ หรือความเห็นของอดีตนายกรัฐมนตรีหรือผู้แทน ตลอดจนแกนนำพรรครัฐบาลที่ผ่านมานั้น(โปรดดู คมช.เบรคสื่อห้ามเสนอข่าวแถลงการณ์-คำพูด ‘ทักษิณ’, จากเว็บไซต์ คมชัดลึก 10 มกราคม 2550)
เครือข่าย 19 กันยา ต้านรัฐประหาร มีความเห็นต่อพฤติกรรมดังกล่าวดังต่อไปนี้
1. พวกเราขอ “ประณามอย่างรุนแรง” ต่อพฤติกรรมที่น่ารังเกียจเช่นนี้ พฤติกรรมดังกล่าวเป็นการข่มขู่ คุกคาม จำกัดสิทธิเสรีภาพของสื่อมวลชนอย่างรุนแรง สื่อมวลชนไม่เพียงแต่มีหน้าที่รายงานข้อเท็จจริงที่หลากหลายรอบด้านเท่านั้น หากแต่ยังมีหน้าที่ตรวจสอบ คมช. สนช. รัฐบาล และกลไกของรัฐทุกชนิด หากไม่ยอมรับการตรวจสอบก็ต้องยุติบทบาทและออกไปจากการเมือง นอกจากนั้น สื่อคือพื้นที่สาธารณะที่ต้องเปิดกว้างให้กับคนทุกกลุ่ม มิใช่แค่เป็นพื้นที่รองรับความเห็นของผู้มีอำนาจเท่านั้น
2. การข่มขู่ คุกคาม จำกัดสิทธิเสรีภาพของสื่อมวลชนย่อมกระทบกับสิทธิเสรีภาพของประชาชนโดยตรง การสั่งห้ามของ คมช.แม้จะเกี่ยวข้องโดยตรงกับผู้นำรัฐบาลและแกนนำรัฐบาลเก่า แต่นั่นไม่ใช่เหตุผลที่สามารถนำมาอ้างเพื่อละเมิดสิทธิเสรีภาพหรือปิดปากสื่อมวลชนไม่ให้เสนอข่าวอีกด้านหนึ่งได้ หาไม่แล้วต่อไปหากประชาชนคนใดไม่เห็นด้วยกับ คมช.ก็ต้องถูกปิดกั้นมิให้มีพื้นที่แสดงความคิดเห็น ดังนั้นการข่มขู่คุกคามสื่อในครั้งนี้จึงมีความหมายเท่ากับข่มขู่คุกคามและละเมิดสิทธิเสรีภาพของประชาชนนั่นเอง
3. คมช.กำลังเบี่ยงเบนประเด็นปัญหาที่กำลังรุมเร้าตนเองและรัฐบาลอยู่และหาทางออกไม่ได้ เช่น ข้อกล่าวหาเรื่องสืบทอดอำนาจ ปัญหาเรื่องงบทหาร งบลับ งบปฏิวัติ ปัญหาศีลธรรมจริยธรรมของประธาน คมช.และนายกรัฐมนตรี ปัญหาการดำเนินนโยบายเศรษฐกิจที่ผิดพลาด เป็นต้น จึงสร้างเรื่องขึ้นมากลบเกลื่อนโดยอ้างกลุ่มอำนาจเก่ามาเป็นเครื่องมือจำกัดสิทธิเสรีภาพของสื่อและของประชาชน เช่นเดียวกับที่อาศัยประโยชน์จากสถานการณ์ระเบิดทั่วกรุงเทพและปริมณฑลมากลบเกลื่อนปัญหาของ คมช.และรัฐบาล
4. ขอเรียกร้องให้สื่อมวลชนและประชาชนช่วยกันจับตาพฤติกรรมของ คมช.และรัฐบาล ที่จะหาเหตุจำกัดสิทธิเสรีภาพของประชาชนมากขึ้นเรื่อยๆ เช่น ออกกฎหมายให้อำนาจพิเศษแก่ คมช.และรัฐบาล, การไม่ยอมยกเลิกกฎอัยการศึกและบังคับใช้อย่างเข้มงวด, การนำเอาประกาศคำสั่งต่างๆของ คปค.มาใช้อย่างเข้มงวดมากขึ้นและอาจมีการประกาศหรือออกคำสั่งเพิ่มเติมเพื่อบรรลุเป้าหมายทางการเมือง เป็นต้น
5. ขอเรียกร้องให้สื่อมวลชนทุกสำนักร่วมประณามพฤติกรรมอันเป็นเผด็จการอย่างรุนแรงของ คมช.ในครั้งนี้ และร่วมกันฝ่าฝืนโดยพร้อมเพรียงกัน

เครือข่าย 19 กันยา ต้านรัฐประหาร
แถลงเมื่อ 10 มกราคม 2550