เชิญร่วมงานเสวนา “ภาพลักษณ์ปรีดี ภาพลักษณ์การเมืองไทย”(14 ก.พ. 2550)