บันทึกกิจกรรมเดินขบวนต้าน รัฐประหารของเครือข่าย 19 ก.ย. วันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2550 จากสนามหลวงสู่กองทัพบก