ธีออส’ ดาวเทียมของรัฐ….. ‘ดาวแท้’ กลางหัวใจประชาชน???(แนวหน้า)