ถกร่าง รธน.เตรียมถามประชาชน ประสงค์ดักคอ แค่ประกอบการพิจารณา ไม่ใช่ต้องปฏิบัติตาม(ประชาไท)