กำหนดการกิจกรรม เครือข่าย 19 กันยา ต้านรัฐประหาร(4 ก.พ. – 18 ก.พ. 2550)

กำหนดการกิจกรรม เครือข่าย 19 กันยา ต้านรัฐประหาร


อาทิตย์ ที่ 4 กุมภาพันธ์
งดชุมนุม

เสาร์ ที่ 10 กุมภาพันธ์
13.00 น. – 16.00 น. ที่ ห้องทับทิม โรงแรมรัตนโกสินทร์ (โรงแรมรอยัล) ถนนราชดำเนิน
เสวนา “เปรมกับการรัฐประหาร” 1
ร่วมเสวนาโดย
รศ.สุชาย ตรีรัตน์ 2 คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย*
รศ.ดร.สุธาชัย ยิ้มประเสริฐ 2 ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย*
คุณศุภลักษณ์ กาญจนขุนดี 2 หนังสือพิมพ์ The Nation*
คุณสุวิทย์ เลิศไกรเมธี กรรมการประสานงาน เครือข่าย 19 กันยา ต้านรัฐประหาร
ดำเนินรายการโดย
คุณปรัชญา สุรกำจรโรจน์ ผู้ประสานงานฝ่ายกิจกรรม ศูนย์ข่าวสารกิจกรรมนักศึกษา
*หมายเหตุ:1 จัดร่วมกับศูนย์ข่าวสารกิจกรรมนักศึกษา [Student Activity Information Resource : SAIR.] 2 วิทยากรอยู่ระหว่างการติดต่อ

อาทิตย์ ที่ 11 กุมภาพันธ์
17.00 น. – 20.00 น. ที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย
รำลึก 100 วัน ลุงนวมทอง ไพรวัลย์
จุดเทียนรำลึกลุงนวมทองไพรวัลย์ และกิจกรรมต้านรัฐประหารสานต่อเจตนารมณ์ลุงนวมทอง
หมายเหตุ : ครบรอบ 100 วัน การจากไปของลุงนวมทอง ไพรวัลย์ ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ แต่เพื่อความสะดวกในการจัดกิจกรรม
จึงได้กำหนดจัดงานรำลึกในวันอาทิตย์ ที่ 11 กุมภาพันธ์

อาทิตย์ ที่ 18 กุมภาพันธ์
16.00 น. – 20.00 น. ชุมนุม-เดินขบวน ต้านรัฐประหาร อย่างสงบและสันติ จากสนามหลวงสู่หน้าทำเนียบรัฐบาล
16.00 น. – 18.00 น. เปิดเวทีอภิปราย-การอ่านบทกวี-การแสดงดนตรี และกิจกรรมต้านรัฐประหาร ที่สนามหลวง
18.00 น. – 19.00 น. เดินขบวนจากสนามหลวงไปหน้าทำเนียบรัฐบาล
19.00 น. – 20.00 น. จัดกิจกรรมต้านรัฐประหารที่หน้าทำเนีบรัฐบาล

………………………………
โปรดสวมชุมดำ เพื่อเป็นสัญลักษณ์ของการต้านรัฐประหาร
สอบถามรายละเอียดได้ที่
โชติศักดิ์ 086-618-1200, ชนกาญจน์ 086-339-1045, สุวิทย์ 084-296-3307, อดิศร 089-788-7138