กลุ่ม 19 กันยา ทุกคน ควรอ่าน ครับ (จากคุณ..นักศึกษา ที่รักประเทศ)